Chào mừng đén với website của chúng tôi!

Xe bọc thủy ngân bơm gió ra hồn bằng nhôm

Mô ̣t phâ ̀n đúc nhôm adC12 đươ ̣c ta ̣o ra bơ ̉i nhôm ta co ́ thê ̉ la ̀m mô ̣t ca ́i mô ̣t. Sau khi bi ̣ đúc. ta co ́ thê ̉ la ̀m mô ̣t ca ́i biê ̉u, ta co ́ thê ̉ la ̀m ta ̣i ca ́i biê ̉u, ca ́i ma ̣nh chê ́t, thô ́c ma ̣o, va ̣t ma ̣o, va ̀ chuyê ̉

Các sản phẩm Chi tiết

Đặccủa cái nàyXe bọc thủy ngân bơm gió ra hồn bằng nhôm
 
Mô ̣t phâ ̀n đúc nhôm ADC2 đươ ̣c ta ̣o bơ ̉i nhôm bă ̀ng ca ́i chê ́t lư ̉a, sau khi bi ̣ đúc xong, ta co ́ thê ̉ la ̀m bă ̀ng ma ̉nh, xư ̉ li ̃nh ta ̀u mô ̣t, ra tư ̀ miê ̣ng lực
 
Tham sốcủa cái nàyXe bọc thủy ngân bơm gió ra hồn bằng nhôm
 

Tên

Phần đúc kết tất cả

Vật

Dây chuyền nhôm

Comment

Độ khẩn:

Độ:

Comment

Comment

Phần của anh

Nguồn:

trăm mảnh

Khít

Hộp đựng hay hộp gỗ

Chuyển

DHL /UPS /T /NT hay không khí hay biển

Tiền

Độ khẩn:Trước khi giao hàng, tiền mặt T /T 30. C òn bộ khoảng 0.

LogLanguage

Giấy

 
Ảnhcủa cái nàyXe bọc thủy ngân bơm gió ra hồn bằng nhôm
 
 
 
Tôi mong chờ điều tra của anh về việc này.Xe bọc thủy ngân bơm gió ra hồn bằng nhôm

Thẻ

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ

Những sảm phẩm tương tự

Gửi Yêu cầu Bây giờ