Chào mừng đén với website của chúng tôi!

Đơn vị bán hoa Tất nhiên

Chu ́ng tôi la ̀ mô ̣t công ty điê ̀u xa ̉y ra. Chu ́ng tôi la ̀m viê ̣c điê ̀u tra. Chu ́ng tôi cung câ ́p mô ̣t tha ̀nh mô ̣t ca ́i. Chu ́ng tôi co ́ thê ̉ ta ̣o ra mô ̣t phâ ̀n xe mô ̣t, phâ ̀n tha ̉nh kim loa ̣i, phâ ̀n xoay cu ̉a mô ̣t ca ́c, bô ̣ thiê ̣t ca ́i máy, tô ̣t ca ́

Các sản phẩm Chi tiết

Đặccủa cái nàyĐơn vị bán hoa Tất nhiên
 
Chu ́ng tôi la ̀ mô ̣t công ty điê ̀u xa ̉y ra. Chu ́ng tôi la ̀m viê ̣c điê ̀u tra. Chu ́ng tôi cung câ ́p mô ̣t tha ̀nh mô ̣t ca ́i. Chu ́ng tôi co ́ thê ̉ ta ̣o ra mô ̣t phâ ̀n xe mô ̣t, phâ ̀n tha ̉nh kim loa ̣i, phâ ̀n xoay cu ̉a mô ̣t ca ́c, bô ̣ thiê ̣t ca ́i máy, tô ̣t ca ́
 
Tham sốcủa cái nàyĐơn vị bán hoa Tất nhiên
 

Vật

hợp kim nhôm

Màu

Trắng nhôm

Comment

Độ sâu về thiết kế

Độ:

Comment

Comment

Một miếng.

Khít

bao bọc nhựa 160; với hộp 160;hộp đựng bằng gỗ hay hộp đựng bằng gỗ

Chuyển

Name

2.Có hàng lớn được giao bằng biển

Tiền

Độ khẩn:Với T /T 30. Ghi nợ và 70 =.=..(Can be L /C),có thể thực hiện thực hiện thông tin

LogLanguage

Có logo tự chọn

 
Ảnhcủa cái nàyĐơn vị bán hoa Tất nhiên
 

Tôi mong chờ điều tra của anh về việc này.Đơn vị bán hoa Tất nhiên

Thẻ

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ

Những sảm phẩm tương tự

Gửi Yêu cầu Bây giờ