Chào mừng đén với website của chúng tôi!

Sản phẩm của chúng tôi

Các hợp kim nhôm trong chương trình cơ bản của chúng tôi.Những vật liệu thường dùng là 6006, 6006 -t6, Aluminum 60063, 60063 -6, 60068 -t6, 7075074s, 70747 -t6.Những phần hợp kim loại nhôm chúng tôi cung cấp là: 6006 các phần hợp kim nhôm, 6006 -t6 các phần hợp kim nhôm, cơ chế Cnc riêng của các bộ phận từ Aluminum 60063

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ
Gửi Yêu cầu Bây giờ